Terveyssosiologian jaos

Terveyssosiologian jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien sosiaalitieteellisestä terveystutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa. Jaos tekee myös yhteistyötä laadullisen terveystutkimuksen verkoston (LATE) kanssa. Vuonna 2014 jaos on mukana järjestämässä European Society for Health and Medical Sociologyn konferenssia, joka järjestetään Helsingissä.

Jaos kokoontuu tarvittaessa ja pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostilistan avulla. Suurin osa listalla olevista on sosiologeja tai muita sosiaalitieteilijöitä. Lisäksi mukana on mm. lääkäreitä, psykologeja ja ravitsemustieteilijöitä. Yleisiä työkokouksia pidetään tarvittaessa ja niistä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Jaos toimii epävirallisesti, eikä sillä ole virallisia toimihenkilöitä.

Jaoksen yhdyshenkilö

Anu Katainen, Tampereen yliopisto
anu.katainen(at)uta.fi