Socialmedicinska föreningen rf.

Socialmedicinska föreningen är en nationell tvärvetenskaplig förening för forskare och andra intresserade i folkhälsofrågor. Föreningens huvudsakliga mål är att främja forskning och utbildning i socialmedicin och folkhälsa samt att inverka på hälsopolitiken genom att arrangera seminarier, sammankomster och konferenser och genom att utge en egen tidskrift (Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti), som innehåller vetenskapliga artiklar på finska eller svenska med sammandrag på engelska.

Bildad December 1968
Medlemmar ca 500

Ordförande
Peija Haaramo
Institutet för hälsa och välfärd
e-post: förnamn.efternamn(at)thl.fi

Vice ordförande
Tea Lallukka
Arbetshälsoinstitutet
e-post: förnamn.efternamn(at)thl.fi

Sekreterarna
Sanni Helander
e-post: sihteeri[@]socialmedicine.fi

Paula Jääskeläinen
e-post: taloussihteeri[@]socialmedicine.fi

Laura Pääkkö

e-post: jasensihteeri[@]socialmedicine.fi

Adress
Socialmedicinska föreningen rf.
c/o Paula Jääskeläinen
Snellmansgatan 25 B 19b
00170 Helsingfors