Suomenruotsalaisten parempi terveys – totuus vai myytti

24.4.2012 klo 10.00-16.30, Helsinki, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6

10.00–10.15 Aamukahvi

10.15–10.30 Dosentti Eva Roos, dosentti Sakari Suominen: Johdanto seminaarin aiheeseen

10.30–11.00 Dosentti Jan Saarela, Åbo Akademi: Dödlighetsskillnader mellan svensk- och finskspråkiga finländare

11.00–11.30 VTM Petteri Sipilä, Helsingin yliopisto: Kieliryhmien välinen kuolleisuusero: paikallisen kieliosuuden vaikutus

11.30–12.00 Dosentti Sakari Suominen: Kieliryhmien väliset työkyvyttömyysriskin ja koetun terveyden erot

12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00–13.45 FD Anu Molarius, Karlstadin yliopisto: Ruotsinsuomalaisten ja syntyperäisten ruotsalaisten terveyserot Ruotsissa

13.45–14.15 Dosentti Sakari Suominen: Kieliryhmien väliset terveyskäyttäytymisen erot Aikuisväestön terveyskäyttäytymisaineistossa ja terveyserot Helsinki Birth Cohort seuranta-aineistossa

14.15–14.45 Dosentti Eva Roos: Skillnader i levnadsvanor mellan finsk- och svenskspråkiga skolelever

14.45–15.00 Kahvitauko

15.00–15.30 Professori Fjalar Finnäs, Åbo Akademi: Finlandssvenskars demografi, stabilitet i äktenskap, utbildningsnivå och sysselsättning – en jämförelse med den finskspråkiga befolkningen

15.30–16.00 VTT Riie Heikkilä, Helsingin yliopisto: Myyttinen suomenruotsalainen elämäntyyli

16.00–16.30 Loppukeskustelu ja päätössanat, dosentti Eva Roos