Sosiaalilääketieteen päivät 2010

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki
aika: 11. – 12.10.2010

Ohjelma

Ilmoittautumiset lähetetään 30.9.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen  sihteeri[at]socialmedicine.fi.

Seminaarin osallistumismaksu on 30 euroa yhdeltä päivältä ja 50 euroa kahdelta päivältä. Maksu suoritetaan etukäteen yhdistyksen tilille Sampo Pankki 800018-1687105. Maksutositteen viestikenttään kirjoitetaan osallistujan nimi ja tunnus 'SLY 2010'.

CALL FOR ABSTRACTS

Sosiaalilääketieteen päiviin osallistujilla on mahdollisuus esitellä omia tutkimushankkeitaan. Esityksistä toimitetaan korkeintaan 350 sanan mittaiset abstraktit suomen kielellä 15.9.2010 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri[at]socialmedicine.fi . Abstraktia lähettäessään voi halutessaan esittää toivomuksen jaoksesta (kayttäytymislääketieteen jaos, lisääntymis-terveyden jaos, lääketutkimuksen jaos, mielenterveyden jaos, ruokatutkimuksen jaos, terveydenhuoltotutkimuksen jaos ja terveyssosiologian jaos), mutta vapaat abstraktit ovat tervetulleita. Abstraktien tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Otsikko, tekijä(t) ja tutkimuksen suorituspaikka/-paikat, kirjeenvaihto- ja sähköpostiosoite

2. Abstraktitekstin kokonaispituus saa olla korkeintaan 350 sanaa ja sen tulee mahtua yhdelle A4-sivulle. Abstraktin tulee sisältää lyhyet mutta informatiiviset kuvaukset tutkimusongelmasta, käytetyistä menetelmistä ja aineistoista sekä niiden keräämisestä. Lisäksi esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Mikäli osallistuja haluaa esitellä suunnitteilla tai meneillään olevaa tutkimushanketta, tulee se ilmoittaa abstraktissa.

3. Tiedosto tulee tallettaa rtf-muotoon ensimmäisen kirjoittajan nimellä sukunimi_etunimenalkukirjain_abstrakti.rtf esim. Virtanen_A_abstrakti.rtf. Sivun marginaalit 3,5 cm vasen laita, 2 cm oikea laita.

Seminaaria koskevat tiedustelut Aini Ostamo etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Tiedot jaoksista yhteyshenkilöineen ovat täällä