Ruokatutkimuksen jaos

Ruokatutkimuksen jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien ruokatutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa mm. seminaarien, tutkijatapaamisten ja julkaisutoiminnan avulla. Jaos on perustettu vuonna 1991 ja se toimii osana Sosiaalilääketieteen yhdistystä. Jaoksella on edustaja yhdistyksen hallituksessa. Ruokatutkimus ymmärretään jaoksessa laajasti ja jäsenten tutkimus- ja koulutusaloja ovat mm. ravitsemustiede, sosiologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, psykologia, historia, kansatiede, kansanterveystiede, lääketiede ja hammaslääketiede.

Ruokajaoksen yhteyshenkilöt

Sanna Talvia
Itä-Suomen yliopisto
etunimi.sukunimi(at)uef.fi

Tea Lallukka
Työterveyslaitos
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Eva Roos
Folkhälsanin tutkimuskeskus
etunimi.sukunimi(at)folkhalsan.fi