Esitelmäkutsu

Sosiaalilääketieteen päivät 2016: ”Interventiot ja indikaattorit kansanterveystyössä”

Esitelmäkutsu

Sosiaalilääketieteen päiville osallistuvilla on mahdollisuus esitellä myös omia tutkimuksiaan suullisesti. Esityksistä toimitetaan tiivistelmät perjantaihin 16.9.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri[at]socialmedicine.fi.

Tiivistelmätarjonnan mukaan muodostetaan eri aiheisia sessioita, jotka pidetään ensimmäisen seminaaripäivän iltapäivällä. Päivillä voi esittää päivien pääteemoja koskevia esitelmiä, mutta myös esitykset muista kansanterveysalan aiheista ovat tervetulleita. Tiivistelmän yhteydessä voi halutessaan esittää, minkä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jaoksen (käyttäytymislääketiede, lisääntymisterveys, lääketutkimus, mielenterveys, ruokatutkimus, terveydenhuoltotutkimus, terveyssosiologia) aihepiiriin esitys parhaiten liittyy. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Esityksistä toimitetaan korkeintaan 350 sanan mittaiset abstraktit suomen, ruotsin tai englannin kielellä perjantaihin 16.9.2016 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri[at]socialmedicine.fi. Hyväksytyille ilmoitetaan 26.9.2016.

Ohjeet tiivistelmän laatimiseksi:

1.    Tiivistelmän tulee sisältää seuraavat tiedot: otsikko, tekijä(t) (esittäjän nimi alleviivattuna) ja tutkimuksen suorituspaikka/-paikat, esittäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite).
2.    Tiivistelmätekstin kokonaispituus saa olla korkeintaan 350 sanaa ja sen tulee mahtua yhdelle A4-sivulle. Sivun marginaalit 3,5 cm vasen laita, 2 cm oikea laita.
3.    Alkuperäistutkimuksia koskevien tiivistelmien tulee sisältää lyhyet, mutta informatiiviset kuvaukset tutkimusongelmasta, käytetyistä menetelmistä ja aineistoista sekä niiden keräämisestä. Lisäksi esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Mikäli kyseessä on suunnitteilla tai meneillään oleva tutkimushanke, tulee sen käydä ilmi tiivistelmästä.

4.    Tiedosto tulee tallettaa rtf-muotoon ensimmäisen kirjoittajan nimellä sukunimi_etunimenalkukirjain_abstrakti.rtf esim. Virtanen_A_abstrakti.rtf.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella Sosiaalilääketieteen yhdistyksen sihteeri Sanni Helanderilta: sihteeri[at]socialmedicine.fi.