Mielenterveyden jaos

Sosiaalilääketieteen yhdistykseen perustettiin vuoden 2006 alusta Mielenterveyden jaos. Jaoksen tarkoituksena on nostaa näkyvämmin esille mielenterveyden edistämiseen sekä mielenterveyden häiriöiden kehittymiseen, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnassa. Jaoksen tavoitteena on osallistua yhdistyksen yhteiseen seminaari- ja koulutustoimintaan, järjestää mahdollisuuksien mukaan omia tilaisuuksia mielenterveysasioista kiinnostuneille, tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista mielenterveyteen liittyvistä tapahtumista sekä pitää yllä keskustelua mielenterveysasioista. Jaoksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki mielenterveysasioista kiinnostuneet Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenet. Jaoksen yhdyshenkilönä on Noora Berg, joka edustaa jaosta yhdistyksen hallituksessa.

Jaoksen yhteyshenkilö

Noora Berg (noora.berg(at)thl.fi)