Matkastipendihaku 2017

Matkastipendi tutkijoille

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen matkastipendirahastosta voi hakea tukea kansainvälisiin kansanterveysalan kongresseihin, tutkijavierailuihin yms. liittyviin matka-, majoitus- ja osallistumiskustannuksiin (ei päivärahoihin). Matkastipendein pyritään tukemaan erityisesti tutkijanurallaan nuorten henkilöiden kansainvälistymistä. Matkastipendiä voivat kuitenkin hakea paitsi tohtorikoulutettavat, myös jo väitelleet tutkijat. Hakijan tulee olla Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsen. Tukea voi anoa joko osalle arvioiduista kuluista tai kaikkiin matkaan sisältyviin yllä mainittuihin kuluihin. 

Ensisijaisesti tuetaan osallistumista 10th European Public Health Conference -kongressiin, joka järjestetään Tukholmassa, 1.-4. marraskuuta 2017 (https://ephconference.eu/). Myös muita matkoja voidaan perustelluista syistä tukea. Etusijalla stipendien saajina ovat hakijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet stipendiä, mutta stipendiä voi hakea myös uudelleen. Myönnetyn matkastipendin maksaminen edellyttää matkaselosteen laatimista Sosiaalilääketieteelliseen Aikakauslehteen. 

Vuonna 2017 jaetaan enintään kaksi stipendiä, yhteissummaltaan enintään 1600 euroa. Matkastipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenevät hakijan taustatiedot (mm. yhteystiedot, oppiarvo, ammatti, työnantaja/oppilaitos), matkan kohde, oma esitys (hyväksytty abstrakti/muu osallistuminen), arvioitu matkabudjetti ja mahdolliset muut rahoittajat. Hakemukset lähetetään yhtenä tiedostona 20.6.2016 klo 16 mennessä osoitteeseen sihteeri[@]socialmedicine.fi. Päätöksistä tiedotetaan kesäkuun loppuun mennessä. Tuki maksetaan tositteiden perusteella matkan toteutumisen jälkeen, kun kopio matkakertomuksesta on toimitettu yhdistykselle. 

Lisätietoja: peija.haaramo[@]thl.fi