Abstraktihaku THT-päivät 2019

mainoskuva Terveyhuoltotutkimuksen päivistä 2019

Terveydenhuoltotutkimuksen päivien työryhmät kokoontuvat torstaina 7.11.2019

Työryhmien osallistujat voivat esitellä omia tutkimushankkeitaan torstaina iltapäivän työryhmissä. Työryhmät muodostetaan hyväksyttyjen abstraktien perusteella. Esityksiä toivotaan laajasti niin päivän teemaan ”Kestävä terveydenhuolto” kuin myös yleisemmin terveydenhuoltotutkimukseen liittyen.

Tarjottavista esityksistä pyydetään toimittamaan abstraktit 10.10.2019 mennessä sähköpostitse Jutta Pulkille (etunimi.sukunimi@tuni.fi). Sähköpostin otsikkokenttään tulee kirjoittaa THT2019 ja abstraktin otsikko.

OHJEET TIIVISTELMÄN TEKOON: Abstraktitekstin kokonaispituus saa olla enintään 350 sanaa ja sen tulee mahtua yhdelle A4 sivulle. Kirjasinlaji on Arial ja koko on 12. Tiivistelmän ensimmäiselle riville tulee työn otsikko. Tämän jälkeen tulee yksi tyhjä rivi, jonka jälkeen kirjoitetaan tekijän tai tekijöiden nimet, oppiarvot ja työpaikat. Ennen varsinaista tekstiä jätetään yksi tyhjä rivi, jonka jälkeen kirjoitetaan tutkimuksen tai kehittämistyön tarkoitus ja tutkimustehtävä, aineisto ja menetelmät, keskeiset tulokset sekä lopuksi johtopäätökset. Uusi kappale aloitetaan aina vasemmasta reunasta ilman sisennystä. Kappaleiden väliin jätetään tyhjä rivi. Kansilehti kirjoitetaan erikseen. Siitä ilmenee työn otsikko, yhteyshenkilön nimi, tutkinto, ammatti, työpaikka, osoite, sähköposti, ja puhelinyhteystiedot. Mikäli osallistuja haluaa esitellä suunnitteilla tai meneillään olevaa tutkimushanketta, tulee se ilmoittaa. Tiedosto tallennetaan rtf-muotoon ja nimetään yhteyshenkilön sukunimen ja etunimen alkukirjaimin esim. Sukunimi_X.rtf.