Esitelmäkutsu

Sosiaalilääketieteen päivien ilmoitus, teemana on terveydenedistämisestä hyvinvoinnin edistämiseen, ja päivien ajankohta on 3.-4.10.2018 Helsinkiin THL:lle

Sosiaalilääketieteen yhdistys toivottaa kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi Sosiaalilääketieteen päiville, jotka järjestetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (Mannerheimintie 166, Helsinki) 3.-4.10.2018.

Sosiaalilääketieteen päiville osallistuvilla on mahdollisuus esitellä myös omia tutkimuksiaan suullisesti. Esityksistä toimitetaan tiivistelmät perjantaihin 31.8.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sihteeri[at]socialmedicine.fi.

Tiivistelmätarjonnan mukaan muodostetaan eri aiheisia sessioita, jotka pidetään ensimmäisen seminaaripäivän iltapäivällä. Päivillä voi esittää päivien pääteemoja koskevia esitelmiä, mutta myös esitykset muista sosiaalilääketieteen alaan kuuluvista aiheista ovat tervetulleita. Esitelmän voi pitää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Esityksistä toimitetaan korkeintaan 350 sanan mittaiset tiivistelmät suomen, ruotsin tai englannin kielellä perjantaihin 31.8.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sihteeri[at]socialmedicine.fi. Hyväksytyille ilmoitetaan 7.9.2018.

Ohjeet tiivistelmän laatimiseksi:

1.    Tiivistelmän tulee sisältää seuraavat tiedot: otsikko, tekijä(t) (esittäjän nimi alleviivattuna) ja tutkimuksen suorituspaikka/-paikat, esittäjän yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite).
2.    Tiivistelmätekstin kokonaispituus saa olla korkeintaan 350 sanaa. Sivun marginaalit 3,5 cm vasen laita, 2 cm oikea laita.
3.    Alkuperäistutkimuksia koskevien tiivistelmien tulee sisältää lyhyet, mutta informatiiviset kuvaukset tutkimusongelmasta, käytetyistä menetelmistä ja aineistoista sekä niiden keräämisestä. Lisäksi esitetään tutkimuksen keskeiset tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. Mikäli kyseessä on suunnitteilla tai meneillään oleva tutkimushanke, tulee sen käydä ilmi tiivistelmästä.
4.    Tiedosto tulee tallettaa rtf-muotoon ensimmäisen kirjoittajan nimellä sukunimi_etunimenalkukirjain_abstrakti.rtf esim. Virtanen_A_abstrakti.rtf.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella Sosiaalilääketieteen yhdistyksen sihteeriltä: sihteeri[at]socialmedicine.fi.