Sosiaalilääketieteen yhdistys SLY

Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnan tarkoitus on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta. 

Yhdistyksen säännöt (SLY_säännöt.pdf), vuoden 2018 toimintakertomus (PDF iconSLY_toimintakertomus_2018.pdf) ja vuoden 2020 toimintasuunnitelma (PDF iconSLY_toimintasuunnitelma 2020.pdf). 

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toimintaan kuuluu

  • kaikille avoimien seminaarien järjestäminen ajankohtaisista aiheista. Seminaareilla on yleensä yhteinen teema, josta on useita alustus- ja kommenttipuheenvuoroja. Tiedot yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja noin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä jäsenkirjeestä.
  • Yhdistyksen sähköpostilista, jossa tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja ajankohtaisista tilaisuuksista.
  • Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden julkaiseminen. Lehden tilaus kuuluu jäsenmaksuun, joka vuonna 2020 on 45 euroa ja työelämän ulkopuolella olevilta 20 euroa. Vuonna 2019 otettiin käyttöön myös lehden sähköiseen lukemiseen tarkoitetut lukijatunnukset.
  • Yhdistys julkaisee mielenkiintoista podcastia ajankohtaisista aiheista. Podcastia voi kuunnella tästä.
  • Yhdistys jakaa vuosittain matka-apurahoja ensisijaisesti European Public Health Association (EUPHA) -kongressiin ja muihin vastaaviin kongresseihin osallistuville nuorille tutkijoille. Hakuaika on keväällä ja siitä ilmoitetaan erikseen Ajankohtaista-sivulla.

Yhdistys kuuluu World Federation of Public Health Associationiin (WFPHA), Nordiska Förbundet för Socialmediciniin ja European Public Health Assocationiin (EUPHA).