Sosiaalilääketieteen yhdistys SLY

Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta sekä eri paikkakunnilta tulevien yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii Suomen sosiaalilääketieteen ja kansanterveystieteen tutkimuksen alalla tutkijoiden ja samalla myös tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnan tarkoitus on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta.

Yhdistyksen säännöt (SLY_säännöt.pdf), vuoden 2018 toimintakertomus (PDF iconSLY_toimintakertomus_2018.pdf) ja vuoden 2019 toimintasuunnitelma (PDF iconSLY_toimintasuunnitelma 2019.pdf).

Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toimintaan kuuluu kaikille avoimien seminaarien järjestäminen ajankohtaisista aiheista. Seminaareilla on yleensä yhteinen teema, josta on useita alustus- ja kommenttipuheenvuoroja. Tiedot yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista löytyvät yhdistyksen kotisivuilta ja noin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä jäsenkirjeestä. Jäsenille tiedotetaan toiminnasta yhdistyksen sähköpostilistalla.

Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden julkaiseminen. Lehden tilaus kuuluu jäsenmaksuun, joka vuonna 2019 on 45 euroa ja työelämän ulkopuolella olevilta 20 euroa.

Yhdistys jakaa vuosittain matka-apurahoja ensisijaisesti European Public Health Association (EUPHA) -kongressiin ja muihin vastaaviin kongresseihin osallistuville nuorille tutkijoille. Hakuaika on alkukesällä ja siitä ilmoitetaan erikseen Ajankohtaista-sivulla.

Yhdistys kuuluu World Federation of Public Health Associationiin (WFPHA), Nordiska Förbundet för Socialmediciniin ja European Public Health Assocationiin (EUPHA).